برف بازی خوزستانی‌ها در منطقه مونگاراین مسیر از دیدنی ترین نقاط خوزستان به شمار می رود و جا دارد مسوولان استانی توجه ویژه ای را برای بهسازی جاده مونگار و سرحانی که باغ های گردو را در خود جای داده است معطوف کنند.

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

همچنین لازم به نظر می رسد مسولان شهرستان باغملک بویژه فرماندار و مسوولان جهاد کشاورزی این شهرستان، اقدامات ویژه ای برای بهسازی جاده و رفع سایر نیازهای باغداران و کشاورزان و همینطور حفاظت از جنگلها، باغها و درختان گردوی این مناطق انجام بدهند و کمیته ویژه ای را بدین منظور تشکیل بدهند.

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار

تصاویر/ برف بازی خوزستانی ها در منطقه مونگار