برگزاری جشن عاطفه‌ها در ۲ مرحله/ وجود بانک اطلاعاتی دقیق از دانش‌آموزان فقیر
برگزاری جشن عاطفه‌ها در ۲ مرحله/ وجود بانک اطلاعاتی دقیق از دانش‌آموزان فقیر