بشار اسد: سوریه ثابت‌قدم به سمت پیروزی پیش می‌رود
بشار اسد: سوریه ثابت‌قدم به سمت پیروزی پیش می‌رود