جزئیات تولد دوقلوی بهم چسبیده


گروه جامعه: روز جمعه دو دختر دوقلو بهم چسبیده در نیکشهر سیستان وبلوچستان به دنیا آمدند.