رکوردشکنی سهراب مرادی پیش از اعزام به بازی‌های ترکمنستان
رکوردشکنی سهراب مرادی پیش از اعزام به بازی‌های ترکمنستان