مراسم تحلیف شورای شهر پنجم تهران


گروه جامعه: مراسم تحلیف شورای شهر پنجم تهران با حضور فرماندار، استاندار و نماینده وزیر کشور صبح امروز برگزار شد.