وزیر خارجه کویت برای دیدار با سیسی به قاهره می‌رود
وزیر خارجه کویت برای دیدار با سیسی به قاهره می‌رود