وزیر راه و شهرسازی: یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکن به سر می‌برند
وزیر راه و شهرسازی: یک سوم جمعیت ایران در وضعیت بدمسکن به سر می‌برند