۲۳ پروژه بزرگ هلال احمر در هفته دولت افتتاح می شود
۲۳ پروژه بزرگ هلال احمر در هفته دولت افتتاح می شود