اخبار گروه اقتصادی

در انتظار شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف

گروه اقتصادی: در حالیکه هفته گذشته اعلام شد هیات دولت مصوبه خود در زمینه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروهای پرمصرف را تغییر داده است اما هنوز شماره‌گذاری این خودروها آغاز نشده است.