اخبار گروه اقتصادی

دولت‌دوازدهم چه‌اقتصادی را تحویل‌می‌گیرد

گروه اقتصادی: شرایط آغاز به دولت یازدهم به‌گونه‌ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌‌دهد همزمان با لغو تحریم‌ها، دولت تا حدودی توانسته شرایط مساهدی را برای بهبود فضای کسب‌وکار کشور فراهم آورد.